אג'נדה 2030

מיגור העוני

מי אנחנו

הפרויקט

עמותת איתך מעכי معكِ משפטניות למען צדק חברתי, מרכז השל לקיימות ושתיל, מובילים פרוייקט אג'נדה 2030 במימון האיחוד האירופי, שמטרתו בניית שיתופי פעולה בין מגזריים לקידום היעדים של שוויון מגדרי, אקלים, עוני ובריאות לקראת השפעה מוגברת על המדיניות הלאומית והמקומית. 

הפרויקט הוא תולדה של פעולה משותפת של קואליציה רחבה המונה עשרות ארגוני חברה אזרחית הפועלת להטמעת יעדי פיתוח בר קיימא בישראל. הפרויקט עוסק גם בנגב בשל היותו אזור אשר עלול לחוות השפעות דרמטיות של שינויי אקלים כולל מחסור במשאבים ובמים והתמודדות עם בעיות כמו שיטפונות.  הפרויקט פועל להקמת קבוצות עבודה ארציות, בנוסף לקבוצות מקומיות בנגב המערבי, והוא כולל מחקר מלווה אשר יפורסם בשנת 2024 ויבחן אסטרטגיות עבודה מוצלחות ויציע שיטות עבודה מומלצות לקידום היעדים בישראל. 

הקואליציה

עמותת איתך מעכי معكِ, מרכז השל לקיימות ושתיל בשיתוף קרן היינריך בל הקימו בשנת 2018 קואליציית הארגונים ליישום אג'נדה 2030 המונה למעלה מ-50 ארגוני חברה אזרחית, הרואים באג'נדה 2030 כלי לשינוי חברתי ומפת דרכים לעולם טוב יותר ושוויוני יותר. בהשראת חזון היעדים, כך גם הייחוד של הקואליציה, אשר משלבת ארגונים מתחומי פעילות שונים, בהם: שוויון מגדרי, אקלים, חינוך, בריאות, צדק חברתי ועוד. הקואליציה פועלת בהשראת קואליציות דומות ברחבי העולם ובמדינות OECD. 

החברה האזרחית בישראל מורכבת מאלפי ארגונים בעלי ידע ומומחיות בתחומים מגוונים. לארגוני החברה האזרחית תפקיד מרכזי בפעילות המחזקת קבוצות אוכלוסיה מגוונות בחברה ובהנעת מהלכים משמעותיים ארוכי טווח להשפעה על מדיניות. ארגוני החברה האזרחית משמשים בין היתר ככלב שמירה, שמאיר ומעיר על כשלים הנסתרים מהעין הציבורית ומהווה שופר לקולות של אוכלוסיות מוחלשות שקשה להן להשמיע את קולן.

 

בשנת 2019 הגישו חברי הקואליצייה נייר עמדה אשר נכתב במקביל לדיווח הממשלתי הוולונטרי לאו"ם אשר צורף בסופו של דבר לדיווח הממשלתי כנספח. בנייר העמדה העלו ארגוני החברה האזרחית חששות לגבי אופן יישום היעדים בישראל, אי-הקצאת תקציבים מספקים, פערים בין הצהרות הממשלה ליישום בפועל וכן השארה מאחור של אוכלוסיות מודרות ומופלות. נייר העמדה כלל הצעה למנגנון רב-תחומי ורב-מגזרי אשר יאפשר ייצוג של האוכלוסיות המוחלשות במדינה בצורה מגוונת ושווה ואליו יוקצו משאבים ברורים. כמו כן, הנייר כלל המלצה לבנייה של תוכנית עבודה מפורטת והקמת גוף ניטור ומעקב ליישום המדיניות וההחלטות.  

דו"ח שפרסמנו בשנת 2021 בוחן את התקדמות היעדים בראי משבר הקורונה ומצביע על נסיגה בהשגת היעדים של מיגור עוני ושוויון מגדרי ומצביע על נקודות העיוורון ונקודות החולשה של המערכות השונות במדינה בכל הנוגע למתן מענים בתקופות של משבר. בשנת 2022 ערכנו סקירה השוואתית בנוגע למנגנונים למעורבות ארגוני חברה אזרחית ביישום יעדי פיתוח בר קיימא בישראל ובמדינות OECD.