הרצאות

מטרות ומדדים של ה- SDGs איך זה יכול לשרת את העשייה שלי? / עו"ד שירין בטשון

 

על חיבורים בין היעדים / ד"ר קרני קריגל

 

יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא בראי משבר הקורונה /  עו"ד שירין בטשון