דיווחים מישראל והאו"ם

דיווח וולונטרי של ישראל לאו"ם (VNR), 2019.

נייר עמדה מטעם קואליציית ארגוני החברה האזרחית ליישום אג'נדה 2030 בישראל, מאי 2019.

החלטת ממשלה מספר 4631, יולי 2019.

מדדי SDGs  המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

אתר הפורום הפוליטי בדרג עליון המתכנס באו"ם HLPF