מצגות

מטרות ומדדים של ה- SDGs איך זה יכול לשרת את העשייה שלי? / עו"ד שירין בטשון

הצגת הסקירה ההשוואתית בדיון בועדת הצעירים בכנסת / עו"ד שירין בטשון