דוגמאות לשימוש בSDGs

מכתב ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בנושא מימוש זכות הבחירה לתושבות ותושבי הכפרים הערבים בנגב 

נייר עמדה שהוגש לוועדה לקידום שוויון מגדרי בכנסת בנושא השפעת הפשיעה על נשים ערביות בנגב

מכתב לשר המשפטים בנושא השלמת חקיקת החוק למניעת אלימות כלכלית

מכתב לשר הבריאות לעצור את פיטורי המגשרות בטיפת חלב מחשש לפגיעה קשה בנשים וילדים מהחברה הבדואית