אג'נדה 2030

מיגור העוני

בריאות טובה

יעד מספר 3: בריאות טובה ורווחה אנושית

להבטיח חיים בריאים ולקדם רווחה לכולם בכל הגילאים.

במהלך 15 השנים האחרונות, מספר מקרי המוות בילדות ירד לחצי, הוכחה לכך שניתן לנצח את המאבק נגד מרבית המחלות. עם זאת, אנו מוציאים כמויות אדירות של כסף ומשאבים על טיפול במחלות שניתנות למניעה בקלות. היעד של בריאות טובה ברחבי העולם מקדם אורח חיים בריא, אמצעי מניעה ובריאות מודרנית ויעילה לכולם.

 

המטרות ליעד זה עד שנת 2030:


3.1 הפחתת תמותת תינוקות

להפחית את היחס העולמי של תמותת אימהות בלידה לכל הפחות מ-70% על כל 100,000 לידות.

 

3.2 לשים סוף לכל התמותה מתחת לגיל 5

סיום מוות של יילודים וילדים מתחת לגיל 5, כאשר מטרת כל המדינות היא להפחית את תמותת התינוקות ל-12 תמותות על כל 1,000 לידות, ותמותה מתחת לגיל 5 לפחות ל -25 על כל 1,000 לידות.

 

3.3 לחימה במחלות מדבקות

למגר את מגיפות האיידס, שחפת, מלריה, מחלות טרופיות, ובנוסף להילחם בצהבת, מחלות המופצות דרך מים ומחלות מדבקות אחרות.

 

3.4 הפחתת התמותה ממחלות לא-מדבקות וטיפוח בריאות הנפש

להפחית בשליש תמותה מוקדמת ממחלות לא מדבקות באמצעות טיפול ומניעה וקידום בריאות הנפש ורווחה.

 

3.5 טיפול ומניעה של שימוש בסמים

לחזק את המניעה ואת הטיפול של התמכרות לסמים, כולל שימוש בסמים נרקוטיים ושימוש מזיק באלכוהול.

 

3.6 צמצום פגיעות ומוות הנגרם בנפגעי תאונות דרכים

לצמצם את מספר מקרי המוות והפגיעות העולמיים בתאונות דרכים.

 

3.7 נגישות אוניברסאלית לטיפול ורב-שיח בחינוך מיני, תכנון, ושיקום משפחות

 

להבטיח נגישות אוניברסלית לשירותי בריאות מינית ופוריות, כולל שירותים לתכנון המשפחה, מידע וחינוך, ושילוב של נושא הבריאות לתוך אסטרטגיות ותוכניות לאומיות.

 

3.8 לקבל כיסוי בריאותי אוניברסלי

השגת כיסוי בריאותי אוניברסלי, כולל הגנה על סיכונים פיננסיים, גישה לשירותי בריאות בסיסיים איכותיים וגישה לתרופות חיוניות וחיסונים, בצורה יעילה לכל.

 

3.9 הפחתה של מחלות ומוות מזיהום וכימיקלים מסוכנים

להפחית באופן משמעותי את מספר מקרי המוות והמחלות מזיהום וכימיקלים מסוכנים באוויר, במים ובקרקע.

 

3A יישום אמנת מסגרת ארגון הבריאות העולמי (WHO) בנושא בקרת טבק

לחזק את יישום אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא בקרת טבק בכל המדינות, לפי הצורך.

 

3B תמיכה במחקר, פיתוח וגישה אוניברסלית של חולים לחיסונים ותרופות

תמיכה במחקר ופיתוח של חיסונים ותרופות למחלות מדבקות, ולא מדבקות, המשפיעות בעיקר על מדינות מתפתחות. לספק גישה לתרופות חיוניות וחיסונים יקרים, בהתאם להצהרת דוחא על הסכם TRIPS ובריאות הציבור, המאשר את הזכות של מדינות מתפתחות להשתמש במלוא הזכויות והיבטים הקשורים לזכויות הקניין הרוחני הנוגעים לגמישות בהגנה על בריאות הציבור, ובפרט מתן גישה לתרופות לכל.

 

3C מימון בריאותי ותמיכה בכוח העבודה במדינות מתפתחות

להגדיל באופן משמעותי את מימון הבריאות ואת גיוס, פיתוח, הכשרה ושמירה של כוח העבודה הרפואי במדינות מתפתחות, במיוחד במדינות המפותחות פחות ומדינות איים קטנים.

 

3D שיפור מערכות אזהרה מוקדמות לסיכוני בריאות גלובליים

לחזק את יכולתן של כל המדינות, ובפרט מדינות מתפתחות, להזהיר מפני, לצמצם ולנהל סיכונים סיכונים בריאותיים לאומיים וגלובליים.

 

בישראל נעשו צעדים משמעותיים בהגדלת תוחלת החיים והפחתה של כמה מגורמי המוות הנפוצים הקשורים למוות של ילדים ואמהות בזמן לידה. בין שנת 2000 ו-2016 שיעורי המוות מתחת לגיל 5 ירדו ב-47% (משיעור של 78 מקרי מוות ל-1,000 לידות לשיעור של 41 מקרי מוות ל-1,000 לידות). עם זאת, מספר הילדים שמתים מתחת לגיל 5 הוא עדיין גבוה מאד, 5.6 מיליון מקרי מוות בשנת 2016 לבדה. אחוז גבוה מבין מקרי המוות הללו נובע ממוות של תינוקות שרק נולדו, וילדים עניים הנמצאים בסיכון הגבוה ביותר של תמותה מתחת לגיל 5 בגלל מספר גורמי סיכון. יעד 3 בפיתוח בר קיימא נועד להקטין את התמותה של ילדים מתחת לגיל 5 לשיעור של 25 מקרי מוות ל-1,000 לידות או פחות מכך. אך אם המגמות הקיימות ימשכו, מעל 60 מדינות לא יעמדו ביעד של הפחתת מוות ילודים עד שנת 2030. כמחצית ממדינות אלו לא יוכלו להגיע ליעד אפילו עד שנת 2050.

יעד מספר 3 נועד גם להקטין את מקרי המוות של אמהות לפחות מ-70 מקרי מוות ביחס ל-100,000 לידות חיות. למרות ששיעור המוות של אמהות בלידה ירד ב-37% בין שנת 2000 לשנת 2015, היו כ-303,000 מקרי מוות של אמהות בלידה ברחבי העולם בשנת 2015, רובם הגדול מסיבות ברות-מניעה. בשנת 2015 סיכונים עקב הריון ולידה היו גם הסיבה המרכזית למוות בקרב נערות בגילאים 15-19. נתונים על נערות בגילאים המסוכן ביותר – בגיל 10-14 אינם בנמצא כרגע. אסטרטגיות מובילות כרגע ביעד מספר 3 הן להקטין כניסה להריון של נערות מתבגרות (דבר שקשור בצורה חזקה לשוויון מגדרי), אספקה של נתונים טובים יותר לכל הנשים והנערות, ולהשיג כיסוי עולמי של עוזרות לידה מיומנות.

באופן דומה, בוצעה התקדמות בשיפור הגישה למים נקיים ולסניטציה ולהפחתה של מלריה, שחפת, פוליו, והפצה של HIV/איידס. בין שנת 2000-2016, מקרים חדשים של הדבקות ב-HIV ירדו ב-66% עבור ילדים מתחת לגיל 15, וב-45% בקרב מתגברים בגילאים 15-19. עם זאת, המגמות הנוכחית פירושן ש-1 מתוך 4 מדינות לא יוכלו עדיין לעמוד ביעדים של SDGs לסיים את האיידס בקרב ילדים בקרב ילדים בני 5. 3 מתוך 4 מדינות לא יוכלו לעמוד ביעד של סיום האיידס בקרב מתבגרים. בנוסף רק חצי מהנשים במדינות מתפתחות יקבלו את הסיוע הרפואי לו הן זקוקות, והצורך בתכנון משפחה גדל באופן מעריכי עקב גידול אוכלוסין. בעוד שהצרכים מקבילם מענה באופן הדרגתי, מעל 225 מיליון נשים הן בעלות צורך באמצעי מניעה, אבל הן לא מקבלות מענה.

יעד 3 נועד להשיג כיסוי בריאותי עולמי, כולל גישה לתרופות חיונית ולחיסונים חיוניים. הוא מציע להפסיק את המוות בר-המניעה של תינוקות שרק נולדו ושל ילדים מתחת לגיל 5 ולסיים מחלות כמו איידס, שחפת, מלריה ומחלות שמועברות על ידי מים. לדוגמה השיעור של חיסון שלישי נגד Pertussis) DTP3) והחיסון הראשון של חיסון נגד חצבת (MCV1) הגיעו ל-86% ו-85% בהתאמה. עם זאת, כ-20 מיליון ילדים לא קיבלו את DTP3 ו-21 מיליון ילדים לא קיבלו MCV1. בערך 2 מתוך 5 מדינות נדרשות להאיץ את קצב ההתחסנות כדי להגיד ליעדי החיסון העולמיים.

תשומת לב לבריאות ולרווחה כוללת גם יעדים הקשורים למניעה ולטיפול בתחומים כמו חומרים ממכרים, תמותה ומוות עקב תאונות דרכים ובגלל כימיקלים מסוכנים וכן בגלל זיהום אוויר, זיהום מים, וזיהום קרקע.

הטקסט באדיבות אתר SDG Israel