ערים וקהילות מקיימות

יעד מספר 11: ערים וקהילות מקיימות

האוכלוסיה העולמית בגידול מתמיד, כדי לשכנה עלינו לבנות ערים בנות קיימא

על מנת להבטיח שרידות של כולנו, יש להבטיח תכנון אורבני תבוני שיוצר ערים בטוחות, ברות השגה כלכלית ובעלות חוסן. על הערים להכיל שטחים ירוקים, חיי פנאי ותרבות המעוררים השראה ורווחה.

לקריאה נוספת באתר SDG Israel