אג'נדה 2030

מיגור העוני

מיגור העוני

יעד מספר 1: מיגור העוני

לשים קץ לעוני בכל צורותיו בכל מקום.

כמעט מחצית מאוכלוסיית העולם חיה בעוני, וחוסר מזון ומים נקיים הורגים אלפים בכל יום ויום בשנה. יותר מחצי מהעניים ואלו שסובלים מהעוני הקיצוני ביותר הם ילדים.

חיסול העוני אינה משימה של צדקה, אלא מעשה של צדק והמפתח לקידום ועידוד פוטנציאל אנושי עצום. יחד, אנחנו יכולים להאכיל את הרעבים, לחסל את התופעה ולתת לכל אחד.ת בעולם הזדמנות לשגשג ולחיות חיים פרודוקטיביים ועשירים.
מאז שנת 1990 ירד העוני הקיצוני בחצי, אך עדיין אדם אחד מכל חמישה חי מתחת לקו יעד של 1.25 דולר ביום (יעד שאינו מספיק לקיום אנושי וייתכן שיש להעלותו).

עוני הוא הרבה מעבר למחסור בהכנסה או במשאבים – לאנשים שחיים בעוני חסרים שירותים בסיסיים כמו טיפול רפואי, בטחון וחינוך. הם גם חווים רעב, אפלייה חברתית והדרה מתהליכי קבלת החלטות.

המטרות ליעד זה עד שנת 2030:

1.1 חיסול עוני קיצוני

לחסל את העוני הקיצוני עבור כל האנשים בכל מקום, כיום לפי הגדרה של אנשים החיים על פחות מ 1.25 $ ליום.

1.2 הפחתה של העוני לפחות מ 50%

להפחית לפחות מחצית מהגברים, הנשים והילדים בכל הגילאים החיים בעוני על כל ממדיו על פי ההגדרות הלאומיות.

1.3 יישום מערכות הגנה סוציאליות

ליישם מערכות הגנה חברתיות לאומיות נאותות ואמצעים לכל, כולל קורות גג ולהשיג כיסוי משמעותי של העניים הפגיעים.

1.4 זכויות שוות לבעלות, שירותים בסיסיים, טכנולוגיה וכלכלה

לוודא שלכל הגברים והנשים, בפרט העניים והפגיעים, זכויות שוות למשאבים הכלכליים, וכן גישה לשירותים בסיסיים, בעלות ושליטה על קרקעות וצורות אחרות של רכוש, ירושה, משאבים טבעיים, טכנולוגיה ושירותים פיננסיים חדשים, לרבות מימון זעיר.

1.5 בניית חוסן בפני מפגעים סביבתיים, כלכליים וחברתיים

לבנות את החוסן של העניים ואת אלה במצבים פגיעים ולהפחית את החשיפה שלהם ואת הפגיעות לאירועים קיצוניים הקשורים לאקלים ולעוד ואסונות וזעזועים כלכליים וסביבתיים.

1.A מיצוי משאבים ליישום מדיניות לסיום העוני

להבטיח גיוס משמעותי של משאבים ממגוון מקורות, לרבות באמצעות שיתוף פעולה משופר בפיתוח, על מנת לספק אמצעים הולמים וצפויים עבור המדינות המתפתחות, ובמיוחד המדינות הפחות מפותחות, ליישם תוכניות ומדיניות לסיום העוני בכל ממדיו.

B.1 יצירת מסגרת מדיניות רגשית ומגדרית התומכת בעניים

יצירת מסגרות מדיניות קול ברמה הארצית, האזורית והבינלאומית, המבוססת על אסטרטגיות פיתוח ענייניות ותומכות במגדר, כדי לתמוך בהשקעות מואצות בפעולות לחיסול העוני.

ישראל בראש סולם העוני של המדינות המפותחות ולפי דו”ח העוני האחרון כשליש מהילדים בישראל הם עניים. מנקודת הראות של משקי הבית בעשירונים הנמוכים, התוצר החיובי העיקרי של הצריכה הפרטית המוגברת היה משרות פנויות בענפי שירותים נמוכי שכר כדוגמת מכירות, מלצרות, נציגי מכירות, מטפלים סיעודיים, מאבטחים וכיו”ב. מספר המפרנסים במשקי בית אלה גדל וכתוצאה מכך גדלה גם ההכנסה שלהם, אלא שפירמידת ההכנסות לא השתנתה מהותית. תחולת העוני אמנם קטנה במעט, אך שיעור העוני בקרב עובדים ועובדות גדל והיא עדיין מן הגבוהות במערב.  מדד הג’יני אכן ירד לאחר שנים של נסיקה, אך גם הוא עדיין מן הגבוהים במערב.

הטקסט באדיבות אתר SDG Israel