אג'נדה 2030

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו! 

היעדים

המדינות החברות באו"ם מחויבות להגיע עד שנת 2030 ל-17 יעדים אשר יבטיחו פיתוח בר קיימא בעולם (להלן: אג'נדה 2030). רשימת היעדים נוסחה בתהליך שיתופי נרחב בשנת 2015 והיא כוללת יעדים חברתיים, כלכליים, סביבתיים לצד יעדים של צמצום אי שוויון והשגת שלום צודק. 

יעדי פיתוח בר-קיימא כוללים קריאה דחופה לפעולה של כל המדינות - מפותחות ומתפתחות - לפעול בשותפות גלובלית ובין מגזרית כדי למגר עוני, לשפר בריאות וחינוך, להפחית אי-שוויון ולהוביל להתפתחות עולמית בת-קיימא אשר תשמור על כדור הארץ ותתמודד עם שינויי האקלים. 

עוד יעדים