קבוצות עבודה

בשנת 2022 הקמנו שלוש קבוצות עבודה ארציות לבחינת תוכניות לאומיות של הממשלה בראי יעדי האום לפיתוח בר קיימא. הקבוצות יסייעו למשרדי הממשלה לבחון את התוכניות בראי היעדים, בהתאם למחוייבותם לפי החלטת הממשלה, תוך שיתוף החברה האזרחית כדי "לא להשאיר אף אחת.ד מאחור".