אג'נדה 2030

אג'נדה 2030 | أجندة 2030

ביטחון חברתי, כלכלי וסביבתי לכולנו
أمان اجتماعي، اقتصادي وبيئي لنا جميعًا

מיגור העוני

אג'נדה 2030 : ביטחון חברתי, כלכלי וסביבתי לכולנו

המדינות החברות באו"ם מחויבות להגיע עד שנת 2030 ל-17 יעדים אשר יבטיחו פיתוח בר קיימא בעולם ‏(להלן: אג'נדה 2030). רשימת היעדים נוסחה בתהליך שיתופי נרחב בשנת 2015 והיא כוללת יעדים חברתיים, כלכליים וסביבתיים לצד יעדים של צמצום אי שוויון והשגת שלום צודק.

יעדי פיתוח בר-קיימא כוללים קריאה דחופה לפעולה של כל המדינות – מפותחות ומתפתחות – לפעול בשותפות גלובלית ובין מגזרית כדי למגר עוני, לשפר בריאות וחינוך, להפחית אי-שוויון ולהוביל להתפתחות עולמית בת-קיימא אשר תשמור על כדור הארץ ותתמודד עם שינויי האקלים.

אחד העקרונות המובילים של יעדי פיתוח בר-קיימא הוא עקרון "לא להשאיר אף אחד.ת מאחור" המחייב מדינות ובעלי עניין להסתכל על האוכלוסיות הכי פגיעות ולנסות להכליל את צורכיהם. העיקרון מושתת על ההנחה כי א.נשים נשארים מאחור כשחסרות להם אפשרויות בחירה והזדמנויות להשתתף ולהפיק תועלת ממדיניות פיתוח. עקרון זה מחייב הסתכלות מיוחדת על אוכלוסיות שחיות בעוני מחפיר ואוכלוסיות הסובלות מאפלייה, מהדרה על רקע גיאוגרפי, יחס מפלה של רשויות השלטון ואוכלוסיות שחשופות לפגיעות יתר במצבי משברים, סכסוכים או מצבי חירום.

פרסומים

המלחמה שפרצה באוקטובר 2023 הותירה חותם כבד על החברה הישראלית, בייחוד על אוכלוסיות מוחלשות שכבר סבלו מאפליה וחוסר שוויון. הדו"ח החדש שלנו חושף את חוסר ההיערכות של המדינה למצב החירום ואת הפערים בטיפול בצרכים האזרחיים במהלך המלחמה. מוצגים בו עדויות על כשלים רבים בהתמודדות עם המשבר, במקביל לפעילות נרחבת של ארגוני חברה אזרחית שניסו למלא את החלל. 

עיינו בדו"ח המלא כדי להבין לעומק את ההשלכות ההרסניות של המלחמה על היעדים לפיתוח בר-קיימא בישראל ואת ההמלצות ליציאה מהמשבר.

בעיית חוסר המעש בקרב צעירים בחברה הבדואית בנגב היא סוגיה מורכבת הקשורה להשלכות של עוני, פערי חינוך, אפליה ואי-שוויון. נייר עמדה זה מנתח כיצד חוסרים בתחומי החינוך, התעסוקה, הבריאות, התשתיות והשוויון החברתי תורמים למצב הקשה שבו מצויים רבים מהצעירים הבדואים בנגב. במקביל, הנייר בוחן גם את התוכניות הממשלתיות להתמודדות עם הבעיה ואת כשליהן.

עיינו במסמך המלא כדי להבין את מלוא היקף הסוגיה והמלצות ליישום כולל של יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא להתגברות עליה.

אלימות על רקע מגדרי היא הפרת זכויות האדם הנפוצה ביותר בעולם, אך הכי פחות גלויה לעין. הדו"ח החדש שלנו שופך אור על החשיבות באיסוף ופילוח נתונים בכל הנוגע לאלימות מגדרית.  איסוף נתונים שיטתי אודות תופעת אלימות מבוססת מגדר יכול לשרת את המדינה בביסוס החלטות אודות הקצאת משאבים, קביעת מדיניות, קידום תוכניות למניעת אלימות ואיתור מגמות של שינוי בהיקף ואופי התופעה.  

חשיבות איסוף שיטתי ועקבי של נתונים היא אחת ההמלצות הבולטות ביעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא ובאמנת איסטנבול.

הצטרפות לרשימת התפוצה של קואליציית אג'נדה 2030 SDGs

(ניתן לבטל את המנוי בכל שלב)

* indicates required