פרויקט היועצות ברשויות המקומיות הערביות

יועצת?
פני אלינו

הידעת שמתוך 85 רשויות מקומיות ערביות בישראל, רק כ-8 העסיקו בתחילת שנת 2023 יועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי – לפי החוק? 

מן התקשורת

הישגים משפטיים

קידום מדיניות

כלים שימושיים

הזמנה לעבודה משותפת